18 سپتامبر 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

معمولا در تولید حفاظ شاخ گوزنی از رنگ و جوش ابتدائی استفاده میگردد و وزن آن نیز به خاطر رقابتی بودن پایین است که بر کیفیت […]
20 سپتامبر 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

  برای اتصال میلگردهای حفاظ شاخگوزنی، از دو نوع جوش الکترود و جوش CO2 استفاده می‌شود و این فاکتور نیز در تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی […]
21 سپتامبر 2021

نصب حفاظ شاخ گوزنی

  نرده شاخ گوزنی سر دیوار گارد شاخ گوزنی بر روی دیوار نصب شده و از ورود سارقین به محوطه‌ی داخلی مورد نظر جلوگیری می‌کند. به […]
22 سپتامبر 2021

محافظ آهنی بالای دیوار

امنیتی که با استفاده از این روش ایجاد خواهد شد در قیاس با هزینه ای که از شما درخواست می شود بسیار باارزش است . اگر […]
پشتیبانی ← 09127701547